Местоположение
 
 • Държава:
 • Регион:
 • Област:
 • Община:
 • Селище:
 • в околностите на
 
 
 

Ремонтът на покривните изолации по плоски покриви е съществена част от разходите за санирането на всеки обект. Стойността и надеждността им са много актуални не само във време на икономическа криза.

Много често се допуска грешката по принципно неправилни детайли да се трупат пласт върху пласт едновременно скъпи и неподходящи материали. В комбинация и с неграмотно изпълнение винаги се постига плачевен резултат и с много последствия за инвеститора.

Разработеният преди години с патентовани материали от VEDAG GmbH фирмен детайл за плоски покриви ProfiROOF в най-голяма степен отговаря на изискванията за бързина, качество и надеждност на изпълнение. Едновременно с това стойността на пакета изолационни работи е една от най-ниските.

Представеният по-долу опростен вариант на детайла е особено технологично и икономически подходящ за саниране на плоски покриви, с изпълнение директно върху съществуваща, стара хидроизолация.

ИЗОВАЛ ЕООД е директен партньор за всички изолационни продукти на VEDAG GmbH, сертифициран изпълнител и оторизиран шеф монтаж за Република България.

 Sertifikat Vedag-Isoval

Общ вид на опростения детайл ProfiRoof

 

- Втори пласт газопламъчна хидроизолация

- Първи пласт самозалепваща хидроизолация

- Топлоизолация EPS 150 kPa

- PU лепило за залепване на топлоизолацията

- Стара битумна хидроизолация

- Покривна конструкция

 Detail ProfiROOF

Предимства на детайла

Най-характерното за санирането на покривната изолация по този детайл е липсата на армирана замазка върху топлоизолацията. Процесът на изграждането на новите покривни топло- и  хидроизолации е изцяло сух и непрекъсваем. Използват се вече съществуващите покривни наклони. Това веднага води до поредица сериозни икономии:

- Спестяват се разходите за 4 см армирана циментова замазка върху топлоизолацията.

- Като следствие от горното не се увеличава съществено натоварването върху покривната конструкция.

- Намалява се общия брой операции върху покрива, като отпада междинен мокър процес.

- Не е необходимо време за изчакване на армираната замазка да изсъхне - поне 2 седмици. Няма опасност междувременно от наводняване на топлоизолацията при дъжд.

- Поради липсата на междинен мокър процес непрекъстваемостта на работите и използването на високотехнологични самозалепващи материали времето за изпъление на целия изолационен пакет  се скъсява съществено.

Коректното остойностяване дори само на горните екстри в сравнение с конвенционално изпълняваните детайли (със замазка върху топлоизолацията) довежда до серизно намаляване на стойността на целия покривен изолационен пакет над покривната конструкция.

Описаният детайл се използва и за топло- и хидроизолация на студени покриви и тераси (без отопляеми помещения под тях), когато се цели цялостно пакетиране на нови или стари сгради, за прекъсване на всякакви термомостове.

Технологична последователност

1. Топлоизолация

За топлоизолация е правилно да се използват плоскости EPS (стиропор) с якост на натиск поне 150 kPa.

Груба грешка е да се използва топлоизолация от XPS (тип фибран).

Lepilo EPS
Върху старата покривна повърхност се нанася контактно PU лепило Топлоизолационните плоскости от EPS (стиропор) се залепват за старата повърхност 
PU
Rendosvane
Ако старата повърхност не е с достатъчна равнинност и топлоизолационните плоскости "хлопат", кухините се подпълват с PU пяна Ако старата повърхност не е с достатъчна равнинност и топлоизолационните плоскости се разминават по вертикала, ръбовете им се престъргват за постигане на равнинност

2. Хидроизолация

Съгласно нормите за изпълнение на покривни изолации в европейските държави от климатичния пояс на България, изолациите трябва да осигуряват безпроблемна работа на покритието в температурен диапазон от –20°С до +80°С. Тези изисквания се удовлетворяват единствено от SBS модифицираните битумни мембрани, чийто работен температурен диапазон е от мин. –20°С до +100°С.

В българските нормативни документи са определени изчислителни зимни температури за всички населени места в Република България под -10°С, като по-голямата част от тях са дори под -15°С (за София -16°С).

Мембраните, модифицирани с АРР, и такива от оксидиран битум, не са подходящи за България, защото те работят в температурен диапазон над –10°С (и дори над 0°С) и при нашите зимни условия се компрометират.

Turbo TU
Vedasprint
Директно върху топлоизолацията се полага първият слой хидроизолация. Долният слой на мембраната е от специален битум, позволяващ студено самозалепване върху топлозолацията, без необходимост от нагряване с горелка. Положената по този начин първа хидроизолационна мембрана спестява разходите във време и пари за изпълнение на армирана циментова замазка върху топлоизолацията. Върху първия хидроизолационен пласт чрез газопламъчно залепване се полага втори хидроизолационен пласт при разминаване на надлъжните снадки поне на 1/3 от ширината на мембраната. Спазват се изискванията за ширина на надлъжните и напречните снадки.

Двата пласта хидроизолация по възможност се полагат по направление на наклона, а не напречно на него. Те задължително се полагат в една посока, никога не се кръстосват.

Материалите за втория пласт могат да са различни в зависимост от предназначението на покрива:
- При неизползваем покрив завършващият пласт трябва да бъде със защитна посипка от шисти;
- При използваем покрив завършващият пласт може да бъде и без защитна посипка;
- При озеленен покрив завършващият пласт трябва да бъде кореноустойчив.

Гарантирано залепване на снадките между отделните листове има тогава, когато от снадката протече битум.

Vater test

Изпълнението на хидроизолалациите е желателно винаги, при съгласувана възможност с инвеститора, да завърши с водна проба чрез напълване на покрива с 15-20 см вода.

Това е особено наложително при последващо закриване на хидроизолацията (при използваеми или озеленени покриви). По този начин веднага се проверява качеството на изпълнената хидроизолация (при водно налягане от 150-200кг/м2, ако има проблем, течът се проявява за минути).

Освен това водата на покрива е чудесен начин за прекратяване на достъпа и опазване на хидроизолацията от неоторизирани дейности върху нея на други изпълнители.

 

Преди, по време и след изпълнение на изолационните работи всички други дейности, касаещи покривните изолации, следва да бъдат съгласувани с изпълнителя на покривните изолации и одобрени от него.

Системата за покривни хидроизолации по детайл ProfiROOF притежава европейски сертификат за пожарна безопасност Broof(t1).

инж. Валентин Василев
Управител на ИЗОВАЛ ЕООД

Горната статия не претендира за изчерпателност. Тя има само информативен характер за Инвеститори. В нея умишлено не са описани повечето тънкости на занаята. 
Съставителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилното й прилагане и неспазване на нормите за изолации, както и съпътстващите ги операции.

За правилно и качествено изпълнение на детайлите потърсете ИЗОВАЛ ЕООД.

Всички публикации от ИЗОВАЛ ЕООД

Ако статията Ви е допаднала, можете да харесате и нейната фен страница.

 
 • Интернет: Не
 • web: http://www.strannik.bg/isoval
 • Е-поща: isoval@mail.bg
 • GSM: София: +359888222507
  Велико Търново: +359887130843
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2087
Регистрирани потребители: 339