Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Югозападен
 • Област: София (столица)
 • Община: Столична
 • Селище:
 • в околностите на гр. София-Витоша
 • GPS: N 42.659470 E 23.302785
 
 • Година на създаване/откриване на обекта: 2002
 • Ориентировачна надморска височина: 500 м.
 • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
 • Паркинг: В околните улици
 
 
Аристотел Онасис: Тайната на успеха е да знаеш нещо, което друг не знае!
 
  Aristotle Onassis: The secret of success is to know something nobody else knows!
  
ИЗОВАЛ ЕООД е създадена през 2002 г. като логично продължение на направление „Изолационни продукти и технологии” на немската фирма „Линднер България” ООД, след преструктурирането на фирмата и превръщането й от строителна в мениджърска компания   ISOVAL EOOD was created in 2002 as a logical continuation of German’s company “Lindner Bulgaria” OOD direction “Insulation products and technologies”, after the company’s transformation from building to manager one
ИЗОВАЛ ЕООД е специализирана в предлагането на комплексни решения на проблемите свързани с влагата и температурата в т.ч.:   ISOVAL EOOD is specialized in proposing complex decisions of the humidity and temperature problems, including:
- Рулонни битумни хидроизолации, детайл ProfiROOF;
- Flagship хидроизолации с 30+ години гаранция;
- Битумни керемиди;
- Използваеми покриви;
- Озеленени покриви-градини;
- Мостови хидроизолации;
- Подземни битумни хидроизолации;
- Системи за отводняване;
- Изследване на грешките при изолационни работи
  - Rolled Bituminous water-proofings, detail ProfiROOF;
- Flagship water-proofings with 30+ years warranty;
- Bituminous roof-tiles;
- Podium roof deck;
- Green roof gardens;
- Bridge water-proofings;
- Underground Bituminous water-proofings;
- Drainage systems;
- Examination of errors in insulation works
 ProfiROOF    GreenROOF

Специалистите на ИЗОВАЛ ЕООД са преминали обучение за работа с изолационните продукти.

За качеството на изпълняваните изолационни работи свидетелстват референциите, получени от производителите, както и от експлоатацията на обектите. (Виж Галерията)

 

ISOVAL EOOD specialists are trained to work with the insulation products.

The references received from the producers and from the exploiting buildings, are testify for the quality of the insulation works. (See the Gallery)

Изпълнението на хидроизолалациите, при съгласувана възможност с инвеститора, винаги завършва с водна проба.   The implementation of the hydro insulation, after an agreement with the investor,  always finished with a water test.
     
Всички обекти на картата   All projects on the map

За нашите клиенти и партньори предлагаме:

- Консултации на проектанти и изпълнители при  проектиране и изпълнение на детайлите. Предоставяме оригинални фирмени детайли и технологични карти;
- Изпълнение на изолационни работи в т.ч. и по алпийски способ. Разполагаме с квалифицирани групи за изпълнение на изолационни работи;
- Доставка на изолационни материали на дребно и едро на специални цени. ИЗОВАЛ ЕООД е директен вносител на изолационни материали от водещи европейски производители;
- Контрол при изпълнение на изолационните работи с оглед защита на фирмената марка. Оторизиран шеф-монтаж.

 

For our clients and partners we offer:

- Consultations for designers and executors about designing and executing the details. We give original firm details and technological cards;
- Execution of insulation works, including an alpinist way of work. We have skilled groups for executing the insulation works;
- Delivery of insulation materials on retail and wholesale on special prices. ISOVAL EOOD is a direct importer of insulation materials from leading European producers;

- Controlling the execution of the insulation works, with purpose to protect the brand. Authorized chief-installer.

Sertifikat Vedag-Isoval

 

Sertifikat HL-Isoval

Всички публикации от ИЗОВАЛ ЕООД   All publications from ISOVAL EOOD

Ако статията Ви е допаднала, можете да харесате и нейната фен страница.

 
 • Интернет: Да
 • web: http://www.strannik.bg/isoval
 • Е-поща: isoval@mail.bg
 • GSM: София: +359888222507
  Велико Търново: +359887130843
 
Водна проба на покривни изолации от ИЗОВАЛ ЕООД 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2457
Регистрирани потребители: 356